Butta.vn – Social network for Vietnamese Buddhist

We are technical sponsor and partner of Butta Social Network. It based on technology of trustkeys network to provide secure OTT and decentralized account model for Vietnamese Buddhist.

Ngưng nói về Tầm nhìn, Sứ mệnh, Chiến lược: Đây mới là cách nên dùng để nói về mục tiêu công ty

Những từ ngữ đao to búa lớn không phải lúc nào cũng hiệu quả. Mục tiêu công ty cần nhìn nhận thực tế hơn Các nhà lãnh đạo, quản lý và tư vấn gia thích bàn về sứ mệnh, tầm nhìn, chiến lược và chiến thuật của công ty. Đây đều là những khái niệm…

Read More

OKR là gì? Mọi điều bạn cần biết để làm quen với Quản trị theo mục tiêu và Kết quả then chốt

Bạn đã biết gì về phương pháp quản trị nổi tiếng OKR? 1. OKRs là gì? OKR giúp liên kết nội bộ tổ chức bằng việc liên kết mục tiêu của công ty, mục tiêu phòng ban cùng mục tiêu cá nhân tới các kết quả cụ thể. 2 đặc điểm chính của phương pháp thiết…

Read More

123xe.vn – a sharing transportation platform

TrustKeys – Partnership with TKBlockchain Corporation

Welcome to the Gutenberg Editor

The goal of this new editor is to make adding rich content to WordPress simple and enjoyable. This whole post is composed of pieces of content—somewhat similar to LEGO bricks—that you can move around and interact with. Move your cursor around and you’ll notice the different blocks light up with outlines and arrows. Press the…

Read More