TrustKeys – Partnership with TKBlockchain Corporation

Founders and Development Team

We have motivated, passionate, persistent members. Public Leaders Thanh Trung Nguyen Thanh Trung Nguyen received the Ph.D of computer science from Hanoi University of Technology and MBA from Hanoi School of Business. He worked for VNG Corporation since 2009 through different roles: Head of Base Platform Department, Head of Research and Development Department.  He’s also…

Read More

KHI TIỀN ẢO LÀ THẬT, TIỀN THẬT LÀ ẢO…

(Bài viết thú vị của bạn Thái Duy Hoà https://www.facebook.com/thaiduyhoa ) “Bitcoin không được hậu thuẫn bởi bất cứ thứ gì ngoài niềm tin của những kẻ ngu ngốc đã mua nó và bởi những người đại ngu ngốc, người đã mua nó từ những người ít ngu ngốc hơn. Và đó chính là lý…

Read More